+48 503 485 548  kontakt@ecoharmonogram.pl
INFORMATOR SMS
Informator SMS jest usługą pozwalającą na masową wysyłkę wiadomości SMS. System powiadamiania SMS łączy potrzeby mieszkańców do bardziej świadomego uczestnictwa w localnym życiu społeczności z obowiązkiem informacyjnym mieszkańców nałożonym na jednostki samorządowe. Dzięki swoim funkcjonalnościom Informator SMS dopasowuje się do potrzeb zarówno małych jak i dużych miast i gmin.
BAZA NUMERÓW
W usłudzie jest dostępnych wiele kanałów, które mogą być wykożystane do gromadzenia danych. W zależności od konkretnych potrzeb oraz pomysłu na wykożystanie usługi można wykożystać:
REJESTRACJA NA STRONIE WWW
 • Mieszkaniec rejestruje swój numer telefonu bezpośrednio na stronie miasta - ogólno dostępna rejestracja.
 • Mieszkaniec wybiera tematy, z których chce otrzymywać powiadomienia.
REJESTRACJA PRZEZ PORTAL ZARZĄDZAJĄCY
 • Pracownicy mogą dodawać dowolne numery bezpośrednio w portalu zarządzającym.
 • Możliwość gromadzenia bardziej szczegółowych danych dla specyficznych grup np. radni miasta, dyrektorzy szkół itp.
REJESTRACJA WIADOMOŚCIĄ SMS
 • Rejestracji można dokonać wysyłając wiadomość SMS na podany numer telefonu.
 • Treścią SMS również można wpływać na tematy do których numer zostanie przypisany.
REJESTRACJA QR CODE
 • Skanując QR code (np. z plakatów) zostaje automatycznie przygotwana wiadomość SMS do rejestracji.
 • Wybierając odpdowiedni QR code filtrujemy temetykę otrzymywanych wiadomości
MIGRACJA BAZY
 • Oferujemy migrację danych z dowolnego systemu/formatu, który udostępnia opcję exportu takich danych do czytelnego formatu.
IMPORT DANYCH Z PLIKÓW CSV/XLS
 • Dane w formacie CSV / excel mogą był łatwo zaimportowane w portalu zarządzającym
FUNKCJONALNOŚCI SMS
Podstawowe funkcjonalności INFORMATORA SMS:
ALFANUMERYCZNE POLE NADAWCY
 • Każda wiadomość SMS wysyłana do mieszkańca posiada w polu nadawcy 11 znakową nazwę zdefiniowaną przez miasto/gminę.
KOSZTY POD KONTROLĄ
 • Każda wysyłka wiadomości SMS informuje o pełnym koszcie takiej operacji.
 • Możliwość ustawienia górego limitu wysłanych wiadomości w danym okresie czasu.
ZARZADZANIE WIADOMOŚCIAMI
 • Możliwość definiowania harmonogramu wysyłki wiadomości. Dzięki tej funkcjonalności można ustawić przypomnienia SMS o zabraniach rady miasta, terminach płatności podatków i wiele innych
 • Opóźniona wysyłka pozwala wysyłać jednorazowe przypomnienia o festynach i innych wydarzeniach
 • Tworzenie reużywalnych wzorców wiadomości
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
 • Dzięki rozbudowanemu systemowi uprawnień portalu zarządzającego, można z łatwością tworzyć nowych administratorów i ograniczać im możliwość wysyłki wiadomości tylko do poszczególnych grup. W ten sposób unikniemy pomyłkowej wysyłki wiadomości do nieporządanych osób.
GRUPY TEMATYCZNE
 • Możliwość tworzenia i przypisywania numerów do grup tematycznych (np. zdrowie, UG, kultura)
 • Możliwość tworzenia grup prywatnych do których można dodać numer tylko z poziomu portalu zarządzającego.
REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA
 • Wyzwalanie wysyłki SMS poprzez wiadomość SMS. Wysyłasz nam SMS a my rozsyłamy go do wybranej grupy.
 • Konieczność uwierzytelnienia numery z którego możliwa jest taka wysyłka.

PRZYPOMNIEANIA O TERMINIE WYWOZU ODPADÓW

Informator SMS jest zintegrowany z usługą ECO HARMONOGRAM dzięki czemu gmina może również udostępnić mieszkańcom SMS-owy system powiadaminia o terminie wywozu odpadów KOMUNALNYCH.
Informator SMS jest zintegrowany z usługą ECO HARMONOGRAM dzięki czemu gmina może również udostępnić mieszkańcom SMS-owy system powiadaminia o terminie wywozu odpadów KOMUNALNYCH.

ZACHĘCONY?

kontakt@ecoharmonogram.pl
+48 503 485 548