Polityka prywatności dla aplikacji mobilnych:
EcoHarmonogram, Legnica segreguje, odpadykomRes, Wodz. Śl. – Harmonogram wywozu

Wyżej wymienione aplikacje nie przesyłają, żadnych poufnych ani prywatnych informacji (pobranych z telefonu za pośrednictwem systemu operacyjnego) na serwer usługi EcoHarmonogram. Wszelkie inne informacje jak zdjęcia, pozycja GPS lub wysyłanie wiadomości SMS są wykorzystywane na potrzeby funkcjonalności „zgłoszenia” i używane tylko i wyłącznie za potwierdzeniem użytkownika aplikacji w ramach danej funkcjonalności.